اسکرول بار

ابزار رایگان وبلاگ

ابزار هدایت به بالای صفحه

--- علم و پیشرفت ---

--- علم و پیشرفت ---

. . . به خودت نگاه کن، هرچه میبینی از گذشته ای است که خود ساختی، پس سعی کن آینده ی بهتری برای خود بسازی -------------

--- علم و پیشرفت ---

. . . به خودت نگاه کن، هرچه میبینی از گذشته ای است که خود ساختی، پس سعی کن آینده ی بهتری برای خود بسازی -------------

تبلیغات سایت

بسم الله الرحمن الرحیم

بر آتش تو نشستیم و دود شوق برآمد
تو ساعتی ننشستی که آتشی بنشانی

چو پیش خاطرم آید خیال صورت خوبت
ندانمت که چه گویم ز اختلاف معانی

من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم
تو می‌روی به سلامت سلام من برسانی

خدا نگهدار ای بزرگ مرد تاریخ انقلاب


بدرود


سفرت به خیر اما،
تو و دوستی خدا را
چو از این کویر وحشت
به سلامتی گذشتی
به شکوفه ها به باران
برسان سلام ما را...


خبر بیمو امسه ناگهونی
چتی غمدار بَوِنه همه ایرونی
مردمِ ایرون چی بیینه غمدار
کل ایرونی بیینه برمه دار
مه کهو دل تنه بییه داغون
جاده هراز شومه بسمتِ تهرون
تهرونِ شهرِ سیاه پوش بدیمه
وشنِ حیاهوره خاموش بدیمه
تیساپه چک دو کردنه به هرسو
وشنِ تن لباس بیه سیو
انه بونه بیمارستان تجریش
دینه مردمِ اسبه و سیو ریش
وشنِ چشخنه ره بدیمه خیس
همه شه سرکله رو بزونه میس
گتنه یار و همدمِ روح الله
پر بزوهه بورده پیش خدا
یارِ امام و یاورِ رهبری
امه دتا چشِ ور بشته هسری
تسلیتی دایمی برای هر ایرانی
روحت شاد، هاشمی رفسنجانی